Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Ragbi|

Jedna od sportskih momčadi za koju doslovno možemo reći da je zasigurno najbolja u svom sportu, dolazi nam sa južne hemisfere. Naime, ova reprezentacija u čvrstom kontaktnom sportu ima pozitivan omjer sa svim reprezentacijama protiv kojih je igrala. Kako glasi nadimak ove ekipe?

ALL BLACKS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)