Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedna od zadnjih prašuma u Europi, nalazi se nama u neposrednoj blizini. Ova šuma, smještena na granici Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sastavni je dio Nacionalnog parka Sutjeska. Kako se zove ova šumerdača?

PERUĆICA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)