Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Jedno od najpopularnijih francuskih bijelih vina je Chablis. Posebnu popularnost dobija kad se Pariz rijekama i kanalima povezuje sa regijom u koju je smješteno područje gdje se ovo vino proizvodi. Kako se zove poznata francuska vinska regija u kojoj se, uz chablis, proizvode i mnoga druga poznata vina?

BURGUNDIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)