Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Heavy metal| |Iron Maiden|

Jedno od vizualno najupečatljivijih sprava za mučenje dala je ime jednom heavy metal bandu. Željezna sprava je izgledala kao dvostrani oklop koji iznutra ima šiljke. Tako kad zatvorimo osobu unutra, šiljci joj nanose nesnosnu bol. Kako se zove bend koji je po ovoj spravi dobio ime?

IRON MAIDEN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)