Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Filmska nagrada Oscar| |John Wayne|

John Wayne. Koliko nevjerojatnih filmova, a samo je dvaput nominiran za najboljeg glumca. Prvi put 1949., za ulogu u Pijesku Iwo Jime, međutim Oscara dobija dvadeset godina kasnije za ulogu ostarjelog šerifa alkoholičara u potjeri za ubojicama. U kojem je to filmu bilo?

ČOVJEK ZVAN HRABROST (TRUE GRIT)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)