Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Južnokorejski elektronski div Samsung osnovan je u ožujku 1938. godine. Čime se u svojim počecima bavila ova tvrtka?

Izvozom voća i povrća

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)