Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kad je 79. godine eruptirao Vezuv, to je značilo kraj za niz gradova u bližoj okolici vulkana. Dva od njih su se posebice isticala. Jedan su, naravno, Pompei, a uz drugog vežemo početak moderne arheologije, jer su na njemu, 1738. godine, započeta prva arheološka iskapanja. Kako se zvalo ovo naselje?

HERKULANEJ (HERCULANEUM)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)