Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kad se kod nas, posebice u narodnim pjesmama, spominju Arapi ili Turci, svi su bili naoružani sabljma dimiskijama. Iz kojeg grada, još od srednjeg vijeka poznatog po vrhunskim mačevima, dolaze originalne dimiskije?

DAMASK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)