Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Biblija|

Kad se spominju tri tenora, uvijek znamo dvojicu i onog trećeg. Rijetko tko može nabrojati sve četiri skakaonice iz Novogodišnje turneje. A kakvi ste sa evanđelistima? Ako su prva dva Luka i Matej, koja su ostala dvojica evanđelista?

IVAN I MARKO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)