Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kad vam se počnu raspadati pragovi na autu, kad psujete sve po redu jer ne možete odvrnuti maticu staru deset godina, najčešći razlog je proces, kojeg u Klaiću objašnjvaju otprilike ovako: razaranje površine metala koje je izazvano kemijskim ili elektrokemijskim djelovanjem. U hrvatskom jeziku uvriježen je izraz, kojeg ponekad koristimo i u sjajnoj narodnoj poslovici sa jednim ekstremitetom, dlakom i smetanjem, ali sad tražimo i drugi izraz koji se kod nas koristi za tu pojavu, a latinske je osnove. Koji?

KOROZIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)