Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Clint Eastwood| |Ford| |Korejski rat|

Kad veteran korejskog rata, Walt Kovalski, dođe u sukob sa korejskom bandom iz susjedstva, svi znamo da im se crno piše. Isključivo zato jer Kovalskog glumi Clint Eastwood. Cijeli zaplet kreće u pokušaju krađe njegovog forda iz 1972. godine. Koji je model tog forda, po kojemu je i ovaj film dobio ime?

GRAN TORINO

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)