Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Christopher Walken|

Kako glasi puno ime lika kojega je u filmu Lovac na jelene (1978.) glumio Christopher Walken?

Nikanor Nick Chevotarevich

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)