Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako je ime lgendi koja je 1930. nastupila na svjetskom prvenstvu za Jugoslaviju, a 1954. i 1958. bila izbornik iste?

Aleksandar Tirnanić

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)