Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako nazivamo pojam kojim se u glazbi označava melodijski ili harmonijski obrazac kojim završava skadba, njezin pojedini odlomak ili glazbena misao. Potekao je iz prakse ukrašavanja završnih tonova skladbi u 16. st., a posebno se razvio u baroknoj opernoj ariji i klasičnom solističkom koncertu. Koji pojam tražimo?

KADENCA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)