Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako se naziva ručni mjerni instrument za navigaciju kojim su stari pomorci određivali kutnu visinu nebeskih tijela u odnosu na horizont ?

SEKSTANT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)