Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako se zove selo u Cetinskoj krajini ako znamo da su iz njega rodom Frano Masnić, Tadija Anušić i Vlado Veselica?

Glavice

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)