Kako se zove sprava koja pokazuje brzinu izvođenja nekoga glazbenog djela, a patentirao ju je Johann Mälzel 1816.?

Metronom

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)