Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako se zvao američki znanstvenik koji je bio na čelu Projekta Manhattan?

ROBERT OPPENHEIMER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)