Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako su se nazivali pripadnici kulturno-političkog pokreta koji se u 70-tim godinama prošlog stoljeća zauzimala za veća Hrvatske u okviru Jugoslaviji,a čiji su istaknuti članovi bili Savka Dabčević-Kučar,Vlado Gotovac i Dražen Budiša?

PROLJEĆARI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)