Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kako to obično ide u džungli, povremeno naiđe neka plavuša, koja naprosto žudi za nekim divljakom iz šume. Tako je i Tarzan naišao na Jane Porter, s kojom se oženio i koja mu je rodila sina. Naravno, milo dijete je izraslo u klipana koji okolo leta po lijanama i sije paniku po džungli. Kako je majmunsko ime Tarzanovog sina?

KORAK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)