Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kao male Ninja Kornjače usvaja, a onda i uči svim njihovim majstorijama mutirani štakor. S druge strane, tu je i njihov glavni neprijatelj, vođa njujorškog Foot clana. Kako se zovu ova dvojica?

SPLINTER I SHREDDER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)