Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kao mali vjerojatno smo svi klopali ovo slatko jelo, tako karakteristično za Balkan i Tursku. Glavni sastojci su riža, šećer i mlijeko. Naravno, riječ je o riži na mlijeku. Koje je drugo ime ove poslastice, karakteristično za Bosnu, ali i za veći dio ostalih zemalja smještenih na Istočnom Balkanu?

SUTLIJAŠ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)