Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |HGSS| |Mate Mišo Kovač|

Kao što je u ovom kvizu ultimativni odgovor za sve, Mate Mišo Kovač, tako je među hrvatskim planinarima i pripadnicima HGSSa jedna druga hrvatska legenda odgovor na svako pitanje. Ime mu je Stipe. Koje mu je prezime?

BOŽIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)