Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kapetan Zvjezdane flote, Katrin Janeway, završila je, zajedno sa svojim brodom, u Delta kvadrantu. Trebalo joj je hrpu vremena i potucanja po tom kvadrantu dok na kraju nije vratila i brod i posadu nazad na Zemlju. Kako se zove svemirski brod na kojem Janeway krstari kroz Delta kvadrant?

USS VOYAGER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)