Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Josipa Lisac| |Karlo Metikoš|

Karijera Josipe Lisac dostiže najvišu razinu kad upoznaje i počinje suradnju sa svojom velikom ljubavi, Karlom Metikošem. I on sam je bio zvijezda u europskim okvirima. Pod kojim imenom i prezimenom je nastupao Karlo Metikoš?

MATT COLLINS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)