Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kate Hudson|

Kate Hudson je, po svemu sudeći, preuzela sposobnost za izabrati ulogu u beznačajnom filmu od svoje majke. Koja je ipak uspjela u nečemu. Postigla je da je njen lik i glas postao sinonim za standardnu plavušu. Kako se zove ova glumica koju ćemo uvijek pamtiti po sjajnoj ulozi u Klubu prvih supruga iz 1996.?

GOLDIE HAWN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)