Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Katedrala u Londonu, vrhunsko je djelo arhitekta sir Christophera Wrena, građena u maniri engleskog baroka. Kojem svetcu je posvećena ova anglikanska katedrala?

SVETI PAVLE (ST. PAUL)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)