Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Koja klasični ples,koji svoje ime duguje koreografu koji ga je izmislio porijeklo vuče iz SAD-a,a karakteriziraju ga jednostavni i lako izvodljivi plesni koraci koji oponašaju šuljanje jedne male šumske zvijeri?

FOXTROT

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)