Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Koja naša poznata pjesma završava stihovima: “Prenesi cijelu Hrvatsku Na onu stranu vode, Na teške al svete puteve Poštenja i slobode!”, te navedite, uz ime pjesme, autora ovih antologijskih stihova.

ČAMAC NA KUPI I VLADIMIR NAZOR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)