Koje godine je Slovenija postala članicom EU?

2004. godine

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)