Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Koje je zanimanje radnika koji se pojavljivao na nekadašnjim novčanicama od 10,1000 i 20000 jugoslavenskih dinara ?

RUDAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)