Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Koji je to slavni glumac preminuo na Božić 1977. godine, a nakon čega je pokopan u švicarskom selu Crosier-sur-Vevey smještenom u brdima iznad Ženevskog jezera, u blizini Lausanne?

CHARLIE CHAPLIN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)