Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Koji se jednostavni alkohol u kozmetici upotrebljava kao omekšivač i ublaživač, a u pasti za zube kao vlažilo?

Glicerol

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)