Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Krajem prošle države, jedan je političar i ekonomist bio glavni u Nogometnom savezu Hrvatske. Na njegovom će čelu ostati i nakon osamostaljenja. Kako se ovaj Mladen preziva?

Vedriš

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)