Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Kroz povijest, pojam Rima kao središta svijeta, i političkog i vjerskog, uvijek je bio prisutan. Tako su još dva grada, kad su se i oni i njihove države uzdigli, uzeli titule Novih Rimova. Koji gradovi su bili, takozvani, Drugi i Treći Rim?

KONSTANTINOPOL I MOSKVA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)