Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Superman| |Thor|

Ljudski alteregoi Supermena i Thora imaju djevojke. Kako se one zovu, imenom i prezimenom?

LOIS LANE I JANE FOSTER

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)