Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Indija|

Mahabharata i Ramajana su indijski epovi koji spadaju u vrhunce svjetske pisane riječi. Oba su napisana na istom jeziku. Kojem?

Sanskrt

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)