Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Majka Tereza je jedna od najpoznatijih osoba dvadesetog stoljeća. Navedite državu čije je državljanstvo imala ova žena!

Indija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)