Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Mali otočić u Indonezijskom arhipelagu u potpunosti je nestao u erupciji istoimenog vulkana na njemu 1883. godine. Eksplozija se čula 3500 km dalje u Australiji, a oblak prašine se digao 80 km u zrak, zbog čega su se smanjile ljetne temperature na cijelom planetu u nekoliko idućih godina. Tsunamiji su na susjednim otocima pobili više od 36 000 ljudi. Kako se zvao taj vulkan ili istoimeni otok?

KRAKATAU

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)