Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Masillia je bio grad u Rimskom carstvu, smješten na obalama Mediterana. Taj isti grad postoji i danas i nalazi se u Francuskoj. Pod kojim ga imenom znamo danas?

Marseille

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)