Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Animirani film|

Meni jedan od najdražih božićnih filmova je animirano remekdjelo Predbožićna noćna mora. Koje ime i prezime moramo staviti ispred naslova da bi on bio kompletan?

TIM BURTON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)