Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Hladno Pivo| |Mile Kekin|

Mile Kekin je 2001. g. napravio mali izlet izvan benda, te je sa drugom ekipom snimio album U dva oka. Koje je ime tog Milinog projekta?

MILE I PUTNICI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)