Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Miroslav Krleža je imao sreću, ili nesreću, da u većini njegovih drama, ženske uloge glumi njegova supruga. Tako je glumila barunicu Kastelli u Glembajevima, Melitu i Klaru u Ledi, Lauru Lenbach u U agoniji, te čitav niz drugih. Pod kojim imenom znamo gospođu Krleža?

BELA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)