Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Mnoge europske države za glavni simbol imaju orla. Posebice dvoglavog, kojeg čak tri imaju i na državnim zastavama. Međutim, samo jedna je na svoju zastavu stavila “običnog”, jednoglavog. Koja?

MOLDAVIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)