Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Mnoge od opera su smještene u, s evropskog stajališta, egzotične krajeve. Jedna od takvih je i Madame Butterflay Giacoma Puccinia, čija se radnja dešava u Japanu. Govori o nesretnoj ljubavi mlade japanske geiše i poručnika američke mornarice Benjamina Pinkertona. Kako je ime nesretne geiše?

CIO CIO SAN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)