Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kanada| |Libanon|

Mnoge zemlje smatraju određeno drveće svojim simbolima. Neke su ga čak stavile i na zastave. Najpoznatiji je primjer Kanade, ali ni Libanon ne zaostaje puno. Koje drvo se diči sa libanonske zastave?

CEDAR

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)