Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Clint Eastwood| |Filmska nagrada Oscar| |Morgan Freeman|

Morgan Freeman, bez obzira na čitav niz sjajnih uloga, dobija Oscara tek 2004. godine, i to za sporednu ulogu. U filmu, jednu od glavnih uloga ima Clint Eastwood, koji je i režirao film. O kojem filmu je riječ?

MILLION DOLLAR BABY (DJEVOJKA OD MILION DOLARA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)