Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Mornar iz stripa čije ime tražimo, prvi put se pojavljuje davne 1929. godine, kao sporedni lik u stripu Thimble Theatre. Zbog sjajne reakcije na njegov lik, uskoro nastaje strip sa njim u glavnoj ulozi. Sve drugo o njemu je, kao i on sam, dio opće kulture, od hrane koju jede, djevojke, mitskog neprijatelja… Tko je on?

POPAJ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)