Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Morseova abeceda metoda je prenošenja informacija putem kratkih i dugih znakova.Od koliko se kratkih znakova (točkica) sastoji općeprihvaćeni međunarodni poziv u pomoć?

6

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)