Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Možda bi bilo dovoljno samo reći da je pjesnik kojeg ime tražimo bio omiljeni bard Mate Parlova. A ako to nije dovoljno, možemo spomenuti njegov boemski život po kojem ga znamo gotovo isto kao i njegove stihove. O kojem pjesniku iz Vrgorca je riječ?

TIN UJEVIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)